Covid-19

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Od 1 września 2020 przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.30
 2. Każdego dnia przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola kontrolnie sprawdź mu temperaturę.
 3. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, a także swoich zabawek.
 4. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 5. Wchodząc na teren przedszkola stosowanie maseczki lub przyłbicy przez rodzica lib opiekuna zakrywającej usta i nos jest obowiązkowe.
 6. Skieruj się z dzieckiem do głównego wejścia. 7.Przed wejściem zdezynfekuj dłonie lub załóż rękawiczki, czekaj na odebranie dziecka przez wyznaczonego pracownika.
 7. Jeśli na zewnątrz przedszkola stoi kilku rodziców /opiekunów/ z dziećmi, zachowajcie wymaganą odległość 2 m.
 8. Spokojnie czekaj na odebranie dziecka – wszystko co robimy ma zwiększyć bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko zarażenia .
 9. Samodzielne wprowadzanie dzieci na teren placówki dotyczy tylko grup dzieci 3 i 4 letnich. Rodzice / opiekunowie/ dzieci z grup 3 i 4 latków mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem z zachowaniem odległości 1,5 m od innego rodzica / opiekuna/. Rodzic /opiekun/ dziecka 4-letniego może wchodzić do przedszkola tylko przez pierwsze 2 tygodnie września.

 

PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 1. Rodzic po przyjściu po dziecko czeka na zewnątrz budynku kierując się tą samą zasadą jak podczas przyprowadzenia dziecka, czyli przy wejściu głównym do przedszkola.
 2. Jeśli w danym czasie nie ma pracownika wyprowadzającego dzieci, należy zadzwonić dzwonkiemprzy drzwiach wejściowch do ptzedszkola i poinformować o tym, że rodzic czeka na odbiór dziecka.
 3. Wyznaczony pracownik wyprowadzi ubrane dziecko do rodzica.
 4. Po odebraniu dziecka z przedszkola lub placu zabaw rodzice /opiekunowie/ nie mają prawa przebywania na terenie placówki  /w budynku lub na placu zabaw/.