Grupa Kangurki

Nauczycielki grupy

Małgorzata Mikołajczyk
Ilona Siwik

kangurki@przedszkolepodtopola.edu.pl

Ważne informacje 

Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na spotkania organizacyjne: Kangurki – 14.09.2021 godz. 17.00 Pszczółki – 7.09.2021 godz. 17.00 Wróbelki – 8.09.2021 godz. 17.00 Krasnoludki – 9.09.2021 godz. 17.00 Muchomorki –10.09.2021 godz. 17.00 Smerfy - 13.09.2021 godz....

więcej...

W marcu uczymy się:

Wiersza: „Topienie Marzanny”

Włożymy jej białą sukienkę,
na głowę włożymy wianek,
niech płynie sobie do morza,
dziś lub jutro nad ranem. 

Dosyć już mamy zimy,
niech miną mrozy srogie,
rzeka ruszy spod lodu
jak rozpalony ogień!
Do widzenia Marzanno,
teraz na wiosnę pora,
już kwiaty wschodzą na łąkach
we wszystkich wiosennych kolorach.

Piosenki

1. Idę, idę prosto do was.
Idę, idę słońce niosę wam.
Wszystkie śniegi stopię,
Zazielenię wszystkie lasy,
Fiołki oraz bratki,
Patrzcie, dla was mam.

Ref. Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Patrzcie, jaką piękną suknię mam.
Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Najpiękniejsza z wszystkich dam. x2

2. Wszędzie zieleń , czerwień, złoto, błękit.
Oczy kwiatów w słońce patrzą już.
Cieszcie się wraz ze mną .
Podziwiajcie mą pogodę .
Chodźcie do mnie wszyscy,
Zaśpiewajmy znów.

Ref: Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Patrzcie, jaką piekną suknię mam.
Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Najpiękniejsza z wszystkich dam. x2

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. W Teatrze
 2. Zielony ogródek w sali
 3. Nadeszła Wiosna
 4. Tajemnice kosmosu

Cele realizowane w tym miesiącu:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka

Warto wiedzieć

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 • nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 • naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 • nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 • pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 • egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 • miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 • jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 •  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 • wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 • jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • wie, że kalendarz dzieli się na miesiące, tygodnie i dni;
 • wie, że zegar mierzy godziny, minuty i sekundy;
 • przelicza elementy w zbiorze w zakresie 5
 • posługuje się pojęciami: nad, pod, obok, za, przed względem siebie i drugiej osoby;
 • układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10.