Grupa Kangurki

Nauczycielki grupy

Małgorzata Mikołajczyk
Ilona Siwik

kangurki@przedszkolepodtopola.edu.pl

Ważne informacje 

Spotkania z Rodzicami

Spotkania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na spotkania organizacyjne: Kangurki – 14.09.2021 godz. 17.00 Pszczółki – 7.09.2021 godz. 17.00 Wróbelki – 8.09.2021 godz. 17.00 Krasnoludki – 9.09.2021 godz. 17.00 Muchomorki –10.09.2021 godz. 17.00 Smerfy - 13.09.2021 godz....

więcej...

W listopadzie uczymy się:

Wiersza: „Barwy Narodowe”

Biały kolor i czerwony
Z Polską się kojarzy.
Barwy sercu bardzo bliskie
wywołują uśmiech na twarzy.
Bo to przecież Ojczyzna
nasza ukochana
w tak piękne barwy
od zawsze ubrana.

Piosenki: „Przybyli ułani”

Przybyli ułani pod okienko
Przybyli ułani pod okienko

Pukają wołają: – Puśc, panienko!
Pukają wołają: – Puśc, panienko!

– O Jezu, a cóż to za wojacy?
– Otwieraj, nie bój się, to czwartacy.

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. Geometria
 2. Polska to mój kraj
 3. U lekarza
 4. Nasze emocje
 5. Eksperymenty

Cele realizowane w tym miesiącu:

 • Podsumowanie wiedzy dotyczącej zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w sytuacji zabawowo-zadaniowej.
 • Utrwalanie nazw darów jesieni.
 • Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody.

Warto wiedzieć

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 • nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 • naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 • nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 • pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 • egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 • miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 • jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 •  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 • wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 • jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • wie, że kalendarz dzieli się na miesiące, tygodnie i dni;
 • wie, że zegar mierzy godziny, minuty i sekundy;
 • przelicza elementy w zbiorze w zakresie 5
 • posługuje się pojęciami: nad, pod, obok, za, przed względem siebie i drugiej osoby;
 • układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10.