Grupa Kropeczki

Nauczycielki grupy

Krystyna Orzoł
Agnieszka Bareda-Pęksa

kropeczki@przedszkolepodtopola.edu.pl

Ważne informacje 

Czekamy aż coś fajnego się wydarzy 🙂

We wrześniu uczymy się:

Wiersza: „Przedszkolne zabawki”

W moim przedszkolu ciągle zabawa.
Wiem, dla dzieciaków to ważna sprawa.
Lecz czym się bawić ,wciąż problem mam ?!
Tyle zabawek – no popatrz sam!

Klocki, koniki, misie, traktorki.
Bawię się w środy, bawię we wtorki.
Mogę się bawić przez tydzień cały,
Bo przecież jestem jeszcze dość mały .

Lecz najważniejsze, dziś to odkryłem,
Akurat , kiedy sam się bawiłem,
Nie są zabawki ,lecz przyjaciele
Z którymi zawsze jest najweselej.

Piosenki: „Kolorowe liście ”

1. Jeszcze wczoraj słonko grzało,
Dziś listki spadają,
W złotym słońcu, wśród kasztanów
Na wietrze fruwają.

ref. A ja lubię jesień,
Liście kolorowe,
Co spadają jak deszcz z nieba,
każdemu na głowę.

2. Jeszcze wczoraj rosły kwiaty,
W parkach i ogrodach,
Dzisiaj wszędzie widać liście,
Przy drzewach i płotach .

Ref. A ja lubię jesień,

Nasze dzieci już:

 • Przedstawiają swoje imię podczas zabaw w kole.
 • Wskazują swój znaczek spośród innych znaczków w szatni i sali.
 • Uważnie słuchają o zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu i ogrodzie.
 • Myją ręce w odpowiedniej kolejności oraz samodzielnie korzystają z toalety.
 • Wymieniają przynajmniej trzy cechy jesieni.

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. Jestem przedszkolakiem – ,, KROPECZKĄ ”
 2. Kropeczki uczą się zasad bezpiecznego poruszania się w sali , ogrodzie , na drodze.
 3. Chcę być czysty.
 4. Kolorowa jesień wokół nas.

Cele ogólne realizowane w tym miesiącu:

Warto wiedzieć

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 1. nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 2. naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 3. nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 4. pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 5. egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 6. miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 7. jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 8.  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 9. wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 10. jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • zna zasady obowiązujące w grupie
 • prawidłowo siedzi przy stole podczas posiłków
 • współdziała w zabawie z innymi dziećmi
 • prawidłowo myje i wyciera ręce