Grupa Kropeczki

Nauczycielki grupy

Krystyna Orzoł
Agnieszka Bareda-Pęksa

kropeczki@przedszkolepodtopola.edu.pl

Ważne informacje 

Czekamy aż coś fajnego się wydarzy 🙂

W styczniu uczymy się:

Wiersza: „Babcia, Dziadek”

Babci i dziadka przyznać to trzeba ,
Każdemu dziecku w życiu potrzeba.
Znana to para bardzo kochana,
Przez wszystkie dzieci jest szanowana.

No , a gdyby ich nie było
Dzieciom trudno by się żyło.
Kto by bajki opowiadał ,
Kto by mądre rady dawał.

Babcia i dziadek wciąż o nas dbają,
Tak jak w rodzinie bardzo kochają.
Dają nam w życiu wiele radości .
Nigdy nie szczędzą dla nas czułości.

Piosenki: „Babciu, Dziadku wiem …”

Kochana babciu, kochany dziadku ,
Dziś dla Was nie mam pachnących kwiatków,
Bo jeszcze wiosna nie przyszła miła,
Więc tą piosenką dzień ten zaczynam .

Ref. Babciu ,dziadku wiem ,
Że dziś jest Wasz dzień
Zamiast kwiatków Wam ,
Miłość swoją dam.
Niech piosenka ta,
W uszach Waszych gra
I chcę śpiewać tak.
Jeszcze ze sto lat.

Kochana babciu, kochany dziadku ,
Dziś dla Was nie mam pachnących kwiatków,
Bo jeszcze wiosna nie przyszła miła,
Jak przyjdzie kwiatków dla Was nazrywam.

Ref. Babciu ,dziadku wiem ,
Że dziś jest Wasz dzień
Zamiast kwiatków Wam ,
Miłość swoją dam.
Niech piosenka ta,
W uszach Waszych gra
I chcę śpiewać tak.
Jeszcze ze sto lat.

Piosenki: „BALIK  NAD  BALE”

Dzisiaj balik jest nad bale ,
Bo to balik w karnawale.
Chodzą nóżki raz i dwa.
Każde z nas walczyka zna.

ref. I raz i dwa , i raz i dwa ,
Walczyk , walczyk tra-la-la / 2 x /

Roztańczone wszystkie pary,
Tańczą chłopcy z dziewczynkami.
W rytm walczyka raz i dwa ,
Nawet maluch kroki zna .

ref. I raz i dwa , i raz i dwa ,
Walczyk , walczyk tra-la-la / 2 x /

Kolorowa serpentyna
Dziś do tańca woła mnie,
A ja lubię się wyginać ,
I wesoło bawić się!.

ref. I raz i dwa , i raz i dwa ,
Walczyk , walczyk tra-la-la / 2 x /

Nasze dzieci już:

 • Poruszają się do melodii posługując się rekwizytami.
 • Rozpoznają w zabawie różne elementy muzyki- wolna ,szybka .
 • Rozróżniają podstawowe figury geometryczne.
 • Swobodnie wypowiadają się na temat znanych bajek.
 • Dostrzegają i próbują ocenić postępowanie bohaterów.
 • Umieją okazać szacunek osobom starszym oraz odczuwają przynależność do rodziny .

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. Dawno, dawno temu – nasze bajki i bajeczki.
 2. Mali kucharze.
 3. Święto Babci i Dziadka.
 4. Zabawy w karnawale.
 5. My się zimą nie nudzimy.

Cele ogólne realizowane w tym miesiącu:

Warto wiedzieć

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 1. nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 2. naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 3. nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 4. pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 5. egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 6. miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 7. jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 8.  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 9. wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 10. jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • zna zasady obowiązujące w grupie
 • prawidłowo siedzi przy stole podczas posiłków
 • współdziała w zabawie z innymi dziećmi
 • prawidłowo myje i wyciera ręce