Grupa Muchomorki

Ważne informacje 

Zgłaszanie dzieci na wznowione zajęcia w czerwcu

Kto z Państwa planuje powrót dziecka do przedszkola w miesiącu czerwcu? Proszę o informację drogą e mail ( pod.topola@wp.pl) . Proszę również o podanie dokładnego terminu pobytu dziecka w przedszkolu w czerwcu 2020r.  Zgłoszenia dziecka po wyznaczonym terminie...

Czesne za maj 2020

Drodzy Rodzice Rodzice, których dzieci korzystają z zajęć on line  w maju wnoszą opłatę w wysokości  80 zł Czesne za dzieci uczęszczające do przedszkola w maju wynosi 150 zł Dzienna stawka żywieniowa od 18 maja wynosi 9 zł Dyrektor Bożenna...

Wznowienie zajęć w Przedszkolu

Drodzy Rodzice,Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd istnieje możliwość otwarcia przedszkoli od 6 maja br. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ prowadzący placówkę, w przypadku Przedszkola Pod Topolą - dyrektor.Wytyczne otrzymane z...

W maju uczymy się:

Wiersza: „Mama, tata – dwie połówki”

Tata w piłkę ze mną gra
Mama sto pomysłów ma

Tata rower zreperuje
Mama siniak pocałuje

Tata zimą ciągnie sanki
Mama z kwiatów plecie wianki

Mama, tata – mądre główki
Są jak jabłka dwie połówki

Co za jabłko – mówię wam
Jaki skarb ja w domu mam!

Piosenki: „Jaki dzień wesoły” 

Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny,
Wszystko dziś się śmieje, pachną kwiaty wiosny

Puk- puk serce bije, równo, równiuteńko.
Kocham cię mamusiu, kocham Cię mateńko.

I znów dzień pogodny, złotą nitką splata.
Wszystko znów radosne, pachną róże lata.
Puk- puk serce bije, cicho, pomaleńku.
Kocham cię tatusiu, kocham Cię tatuleńku.

Bo te dni świąteczne, pełne są radości.
Niechaj będą zawsze w kwiatach i miłości.
Puk- puk serca biją, puk- puk jak tam- tamy.
Mamusiu, tatusiu bardzo Was kochamy.

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. Poznajemy pracę strażaka.
 2. Zwierzęta z wiejskiego podwórka.
 3. Majowa łąka.
 4. Święto mamy i taty.

Warto wiedzieć

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 • nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 • naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 • nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 • pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 • egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 • miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 • jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 •  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 • wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 • jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • wie, że kalendarz dzieli się na miesiące, tygodnie i dni;
 • wie, że zegar mierzy godziny, minuty i sekundy;
 • przelicza elementy w zbiorze w zakresie 5
 • posługuje się pojęciami: nad, pod, obok, za, przed względem siebie i drugiej osoby;
 • układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10.