Grupa Pszczółki

Nauczycielki grupy

Ewa Skalska
Sylwia Abramczyk

pszczolki@przedszkolepodtopola.edu.pl

Ważne informacje 

Godziny otwarcia przedszkola

Godziny otwarcia przedszkola

Od 1 września 2020r. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30- 16.30 Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godziny 8.30 ( potem przedszkole będzie zamknięte). Dzieci prosimy odbierać z Przedszkola od godziny 14.00 Od godziny 8.30 do godziny 14.00 brama...

więcej...

Wakacyjne Życzenia

Wakacyjne Życzenia

Życzymy wszystkim, aby rozpoczynające się wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń, udanego i bezpiecznego wypoczynku.Wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi.Wróćcie w nowym roku przedszkolnym radośni, gotowi do podejmowania nowych wyzwań...

więcej...

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom słońca, uśmiechu, radości i dni pełnych  zabawy  - Dyrektor i pracownicy przedszkola Zapraszamy Rodziców 1 czerwca w godz. 13.00 - 16.00 do odbierania prezentów dla dzieci z okazji ich święta.  Dyrektor...

więcej...

PILNIE POTRZEBNA KREW!

PILNIE POTRZEBNA KREW!

Drodzy Rodzice, w związku z wypadkiem w którym uczestniczyły biźnięta ( Bartuś i Kubuś) – rodzeństwo jednego z naszych dzieci , bardzo prosimy o oddawanie krwi , każda krew jest potrzebna dla ratowania życia. Jest to bardzo pilna sprawa ponieważ w Banku Krwi nie ma...

więcej...

W czerwcu uczymy się:

Wiersza: „Na Wyspach Bergamutach” – Jan Brzechwa

Na wyspach Bergamutach
podobno jest kot w butach,
widziano także osła,
którego mrówka niosła,
jest kura samograjka
znosząca złote jajka,
na dębach rosną jabłka
w gronostajowych czapkach,
jest i wieloryb stary,
co nosi okulary,
uczone są łososie
w pomidorowym sosie
i tresowane szczury
na szczycie szklanej góry,
jest słoń z trąbami dwiema
i tylko …… wysp tych nie ma.

Piosenki: „NIECH ŻYJĄ WAKACJE”

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 1. Maszyna spełniająca marzenia
 2. Wakacyjne podróże- co pływa, jeździ, lata?
 3. Nadchodzi lato- bezpieczne wakacje
 4. Zwierzęta egzotyczne

Warto wiedzieć

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 • nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 • naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 • nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 • pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 • egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 • miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 • jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 •  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 • wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 • jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • wie, że kalendarz dzieli się na miesiące, tygodnie i dni;
 • wie, że zegar mierzy godziny, minuty i sekundy;
 • przelicza elementy w zbiorze w zakresie 5
 • posługuje się pojęciami: nad, pod, obok, za, przed względem siebie i drugiej osoby;
 • układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10.