Grupa Smerfy

Ważne informacje 

Zgłaszanie dzieci na wznowione zajęcia w czerwcu

Kto z Państwa planuje powrót dziecka do przedszkola w miesiącu czerwcu? Proszę o informację drogą e mail ( pod.topola@wp.pl) . Proszę również o podanie dokładnego terminu pobytu dziecka w przedszkolu w czerwcu 2020r.  Zgłoszenia dziecka po wyznaczonym terminie...

Czesne za maj 2020

Drodzy Rodzice Rodzice, których dzieci korzystają z zajęć on line  w maju wnoszą opłatę w wysokości  80 zł Czesne za dzieci uczęszczające do przedszkola w maju wynosi 150 zł Dzienna stawka żywieniowa od 18 maja wynosi 9 zł Dyrektor Bożenna...

Wznowienie zajęć w Przedszkolu

Drodzy Rodzice,Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez rząd istnieje możliwość otwarcia przedszkoli od 6 maja br. Decyzję w tym zakresie podejmuje organ prowadzący placówkę, w przypadku Przedszkola Pod Topolą - dyrektor.Wytyczne otrzymane z...

W maju uczymy się:

Wiersza: Zabiegana Mama

Prędko w biegu je śniadanie,
Zaraz w pracy ma zebranie.
Jeszcze kawy łyk wypije,
Dziurę w spodniach mi zaszyje.

Później obiad ugotuje,
Pyszny deser przygotuje.
Po obiedzie wnet posprząta,
Przez dzień cały tak się krząta.

Chociaż pracy ma tak dużo
Z uśmiechniętą chodzi buzią,
Wszystko lubi robić sama,
To jest właśnie moja mama.

Wiersza: Dla Taty

Kochany tatusiu,
Chcę Ci podziękować
Za wszystkie zabawy,
Za to, że mnie kochasz,
Za to, że się martwisz,
Kiedy to w kącie płaczę,
Za to ,że się cieszysz ,
Kiedy sobie radzę,
Za to ,że mnie nosisz
W parku na barana,
Że oglądam bajki
Na Twoich kolanach,
Za to ,że mnie uczysz,
Różnych mądrych rzeczy,
Że gdy o coś pytam
To Ciebie to cieszy.
Kochany tatusiu
Za wszystko dziękuję,
Ja mocno Cię kocham
I bardzo szanuję.

Piosenki: Świat Się Zieleni

1.
Wianek na głowie, wietrzyk powiewa,
na drzewie ptaszek wesoło śpiewa,
po niebie płyną obłoczki białe,
nad rzeką rosną stokrotki małe.

ref.
Bo to już wiosna, świat się zieleni,
w porannym słońcu rosa się mieni,
z radości żabka w stawie rechocze,
po trawie chodzi wspaniały bociek.

2.
Pszczółki na łące nektar zbierają,
mrówki pracują , świerszcze nam grają,
biegną sarenki , skaczą zajączki’
rośliny mają zielone pączki.

ref.

Nasze dzieci już:

 1. Dostrzega charakterystyczne dla łąki szczegóły.
 2. Wyraża kolory i nastrój wiosennej łąki poprzez ekspresję plastyczną .
 3. Zna i wymienia nazwy popularnych zwierząt i owadów łąkowych.
 4. Czerpie radość z wspólnych zabaw całą rodziną.
 5. Potrafi sprawić przyjemność najbliższym członkom rodziny wykonując samodzielnie upominek oraz składając życzenia z okazji Dnia Mamy i Taty.

Tematy kompleksowe realizowane w tym miesiącu:

 • W zieleni łąka majowa.
 • Czy to siostra czy to brat kolorowy z nimi świat.
 • Kochanym rodzicom
 • Wszystkie dzieci nasze są

Warto wiedzieć

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak,  żeby lepiej orientowały się w tym co złe a co dobre
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łatwego znoszenia stresów i porażek
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych warunkach fizycznych i intelektualnych
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Zadaniem przedszkola jest realizowanie zadań zawartych w Postawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, a to oznacza że wiele uwagi należy poświęcić samodzielności dziecka.

Samodzielność to najważniejsza umiejętność dziecka sprzyjająca dobremu przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.

 • nie rób czegoś ZA dziecko, tylko Z NIM lub OBOK NIEGO – bądź w pobliżu, by móc czuwać nad bezpieczeństwem, ale pozwól mu wykonać daną czynność samodzielnie;
 • naukę dziel na mniejsze etapy i wymagaj pokonania pojedynczych kroków;
 • nagradzaj za samodzielność – nagradzaj jednak nie efekty, ale próby wykonania czegoś samodzielnie, nawet jeśli końcowy etap nie jest zadowalający;
 • pozwalaj dziecku podejmować decyzje ( o ile nie zaszkodzą one jemu samemu lub otoczeniu), nawet jeśli wiesz, że skutek będzie daleki od zamierzonego;
 • egzekwuj wywiązanie się z każdego obowiązku, jaki  powierzysz dziecku; pamiętaj jednak, że chodzi tu o SAMODZIELNE, a nie IDEALNE wykonanie;
 • miej w sobie gotowość na pogodzenie się, że nie wszystko będzie idealne, szybko, czysto, do końca;
 • jeśli to, co dziecko zrobiło,( np. sprzątanie) wymaga poprawy, najlepiej popraw to tak, by dziecko tego nie widziało. Gdy to niemożliwe, powiedz żartem, np. „ Właśnie mały duszek szepnął mi, bym i ja coś posprzątała”. Starsze dziecko najpierw pochwal za to, co samo zrobiło, a potem dodaj, co jeszcze chciałabyś, by zostało zrobione;
 •  pokazuj, że dziecko jest lubiane i akceptowane, a jego sukcesy są dostrzegane i ważne;
 • wykorzystuj możliwości, jakie daje grupa przedszkolna – dziecko chętnie podejmuje działania, zadania wśród rówieśników, podpatruje, bo też „ chce umieć”, a modelowanie kolegów jest skuteczniejsze;
 • jeżeli mówisz, co dziecko zrobiło źle, mów też, co zrobiło dobrze.
 • wie, że kalendarz dzieli się na miesiące, tygodnie i dni;
 • wie, że zegar mierzy godziny, minuty i sekundy;
 • przelicza elementy w zbiorze w zakresie 5
 • posługuje się pojęciami: nad, pod, obok, za, przed względem siebie i drugiej osoby;
 • układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10.