O przedszkolu

 

Przedszkole „Pod Topolą” w Szczytnie powstało w 1992r. na bazie Przedszkola Ćwiczeń. Jest jednym z pierwszych przedszkoli niepublicznych na Warmii i Mazurach.

Jest to przedszkole 6-oddziałowe, z dużymi przestronnymi salami zabaw. Wyposażenie sal dostosowane jest do wieku dzieci, ich potrzeb, zainteresowań – stale wzbogacane o nowe zabawki, gry, pomoce dydaktyczne.

Budynek przedszkola położony jest w bezpiecznym miejscu – z dala od ruchliwej ulicy. Atutem jest otaczający przedszkole ogród z dużą ilością zieleni. Różnorodność roślinna w naszym ogrodzie sprzyja nie tylko zdrowiu dzieci, ale także zapewnia przeżycia estetyczne. Ogród wyposażony jest w piaskownice oraz sprzęt ogrodowy (z atestami). Duże place zabaw umożliwiają organizację wielu uroczystości przedszkolnych.

Nasze przedszkole posiada również bardzo bogaty księgozbiór. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice mogą korzystać z ogromnego zasobu literatury psychologicznej, pedagogicznej, dziecięcej.

Działania naszego przedszkola nastawione są na ścisłą współpracę z rodzicami, ich aktywny udział w życiu przedszkola. Spotkania z rodzicami, uroczystości, imprezy, zawody sportowe, wyjazdy integracyjne odbywają się popołudniami tak, aby umożliwić rodzicom uczestnictwo w życiu przedszkola.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie dokumenty związane z naszym przedszkolem. 

i

Statut Przedszkola (pdf)

i

Koncepcja Pracy (pdf)

i

Zadania Przedszkola (pdf)

i

Program Wychowawczo-Profilaktyczny (pdf)

i

Program Adaptacyjny (pdf)

i

Ramowy Rozkład Dnia (pdf)

i

Karta Zgłoszenia Dziecka (pdf)

i

Karta Zgłoszenia Dziecka (docx)